Laktátová krivka FAQ

Dátum: 05.09.2015

Funkčné záťažové vyšetrenie - laktátová krivka FAQ

Rekreačne športujem, moje hodnoty tepovej frekvencie sú dosť vysoké. Bude pre mňa prínosné vyšetrenie laktátovej krivky?

Práve pre amatérskych a rekreačných športovcov, za ktorými nestoja podporné tímy trénerov, lekárov a ďalších odborníkov, je vyšetrenie laktátovej krivky vlastne jedinou možnosťou, ako objektívne zistiť aktuálny stav svojej výkonnosti. Pri následnej konzultácii so tiež dozviete, ktoré tréningové pásma sú pre Vás vhodné, čo je pre zlepšovanie Vašej výkonnosti dôležitá podmienka. V prípade opakovaného testovania zistíte, aký dopad na Vašu výkonnosť mal absolvovaný tréning.

Pravidelne som športoval, ale mal som približne ročnú pauzu. Oplatí sa absolvovať test laktátovej krivky teraz?

Pred testom laktátovej krivky je dobré byť ľahko rozjazdený (stačí mať najazdené 300 až 400km) alebo rozbehaný.

Je potrebné sa na test laktátovej krivky špeciálne pripravovať?

Dva dni pred testom žiadny ťažký tréning a deň pred testom voľno či ľahké rozjazdenie / vyklusanie.

V akej tepovej frekvencii je najúčinnejší spaľovanie tukov?

Optimálne pre využitie tukov ako zdroja energie je pohyb v aeróbnej zóne. Tá sa dá z maximálnej tepovej frekvencie určiť len veľmi približne, vhodnejšie a predovšetkým presnejšie je absolvovať vyšetrenie laktátovej krivky, z ktorého sa na základe hodnôt laktátu v krvi dozviete nielen Váš aeróbny prah, ale predovšetkým tepový rozsah jednotlivých zón vhodných pre splnenie Vašich tréningových cieľov.

Vykonáva sa vyšetrenie laktátovej krivky aj u detí?

Nie, toto vyšetrenie sa u detí nevykonáva vzhľadom k nešpecifickým reakciám detského organizmu na pohybové zaťaženie. Minimálny vek je 14 rokov.

Začal som jazdiť na cestnom bicykli, má zmysel absolvovať test laktátovej krivky aj vo veku 45 rokov?

Absolvovať test laktátovej krivky je vhodné nielen pre aktívneho, ale aj pre príležitostného pretekára rovnako ako pre športovcov, ktorí chcú "len" správne trénovať. Nejde totiž len o systematické zvyšovanie výkonnosti ale predovšetkým o poznanie, ako zaťažovať organizmus, bez toho aby ste si uškodili. Na veku nezáleží. Vyšetrenie sa nevykonáva iba u detí.

Akým spôsobom sa meria VO2 max.? Meria sa pri teste laktátovej krivky či sa musí merať zvlášť?

Test laktátovej krivky je metodicky úplne odlišný od testu VO2max. Teoreticky by síce táto kombinácia testov bola možná ale výsledná hodnota VO2max by bola práve z dôvodu odlišných metodík oboch testov skreslená. Hodnota VO2max je pri teste laktátovej krivky určená výpočtom.

Kedy je vhodné podstúpiť test laktátovej krivky a kedy spiroergometrii?

Pre riadenie športového tréningu je vhodnejší test laktátovej krivky ako spiroergometrie.

Vykonávate u vás test na zistenie maximálnej tepovej frekvencie? K čomu je vlastne dobré poznať jej hodnotu?

Z hľadiska riadenia športového tréningu je vhodnejšie absolvovať test laktátovej krivky a podľa takto zistených údajov sa v tréningu riadiť. Stanovovať si tepové pásma alebo napríklad anaeróbny prah výpočtom, teda percentom z maximálnej tepovej frekvencie je veľmi nepresné.

 

Tréning zameriavam na cyklistiku, beh a plávanie. Je pre výsledky testov dôležité, akou formou budú testy absolvované (bicykel vs. bežecký pás)? Líši sa rozmedzie tepovej frekvencie pre jednotlivé energetické zóny v závislosti na športe?

Z hľadiska jednotlivých športov skutočne rozdiely v pásmach tepových frekvencií existujú. Ideálne preto je absolvovať vyšetrenie v každom odvetví. Keďže to ale v praxi nie je dosť dobre možné, väčšinou sa testuje na bicykli alebo bežeckom páse s úpravou zón pre zostávajúce športy. Pokiaľ ale preferujete a vykonávate jednu aktivitu viac ako ostatnú, alebo sa v nej chcete zlepšiť, je dobré urobiť test laktátovej krivky na danom trenažéri (napr. Beh - test vykonať na bežiacom páse).

Ako často by sa mali testy laktátovej krivky opakovať?

To záleží na individuálnych cieľoch. Vo vrcholovom tréningu je dôležité presné aktuálne riadenie prípravy, preto sa testy vykonávajú 4-5x za rok, v rekreačnom športe 1-2x za rok.

Rekreačne sa venujem behaniu / cyklistike a zakúpil som si Sportester. Akým spôsobom môžem využiť výsledky z vášho vyšetrenia k tomu, aby som mohol efektívne trénovať? Dostanem pri vyšetrení  odporúčania, alebo je potrebné zakúpiť si odbornú literatúru?

Odporúčame vyšetrenie laktátovej krivky, pri ktorom Vám budú zistené jednotlivé tepové pásma pre efektívny tréning. Pri behaní / cyklistike si potom tieto pásma môžete podľa sporttestru kontrolovať. Na záver vyšetrenia prebieha odborná konzultácia o zistenom stavy, takže odporúčania u nás získate. Ak by ste chcel danú tematiku viac študovať, môžeme Vám odporučiť odbornú literatúru. V prípade záujmu o kontrolovaný tréning je možné vybrať si z niektorej formy tréningu riadeného na diaľku.

http://treneri-online.sk/sluzby/cyklo-trening-online

Koľko ma to bude stáť?

Cena za vykonanie testu laktátovej krivky je 60 EUR. Je možné doplniť o laktátový spád za 10 EUR.